خرید آنلاین و اینترنتی بیمه

شما می توانید هم اکنون به صورت آنلاین بیمه نامه خود را تمدید کنید !

سامانه استعلام صحت بیمه نامه

سامانه استعلام صحت بیمه نامه

پرداخت با کلیه کارت های شتاب

پرداخت با کلیه کارت های شتاب

خرید اینترنتی

تمدید اینترنتی بیمه نامه

 

 

 

 

    در باره ما  :

نماینـدگی اوراهی زاده (کد ۲۴۹۴) شرکت بیمه آسیا با هـدف بهـبود خـدمات بیـمـه ای و بالا بردن سـطح آگاهی مردم با مزایای بیمه و همچنین خدمات وابسته به آن با شعار “همراه در صدور ، همگـام در خسـارت“ از سـال ۱۳۸۴ فعـالیت خود را آغـاز نمود.همگام بودن با دانـش روز جهانی بیمه ، در جهت هر چه بهتر انجـام دادن امـور بیـمه ای ، از مهمترین اهدافی است که کارشناسان این نمایندگی از ابتدا روی آن تمرکز داشته و همـواره در به روز کردن دانـش خود مطابـق آخـرین روش هـا و استاندارد های بیمه در کشور سـعی و تـلاش نموده اند.
پرسنل متخصص این نمایندگی علاوه بر داشتن تحصیلات ارشد دانشگاهی ، دوره های مختلف کارشناسی بیمه را نیز زیر نظر اساتید مجرب در رشته های مختلف بیمه گذرانیده اند.

این نماینـدگی افتخار دارد که در طول مـدت خـدمت خود علاوه بر اینـکه خواسته های بیمه گذاران خود را به بهتـرین نحـو به انجام رسـانیده در عین حال رضـایت کامـل بیمه گـذاران خود را نیز از نـحوه عمـلکرد پرسـنل و تعهدات داده شده و پشتیبانی های به عمل آمده را نیز به دست آورده است.

      سعی ما بر این است تا در تمامی مراحل صدور و خسارت با شما همگام باشیم

و آرامش خیال را برای شما به ارمغان بیاوریم

                            بیمه آسیا خرید آنلاین بیمه   نمایندگی اوراهی زاده    تخفیف  شخص ثالث                                 

¤