ورود / نام نویسی
منوی دسته بندی

گزارش اقدامات برنامه ای و توسعه ای بیمه مرکزی منتشر شد

گزارش اقدامات برنامه ای و توسعه ای بیمه مرکزی منتشر شد
       
گزارش فعالیت دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی با هدف شفاف سازی و اطلاع رسانی؛ در زمینه توسعه محصولات جدید بیمه ای، بررسی طرح های نوین بیمه ای، تدوین و اصلاح آیین نامه های بیمه ای، انتشار آمار و اطلاعات صنعت بیمه کشور و تهیه و تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی و سند اهداف کمی راهبردی بیمه مرکزی منتشر شد.

در این گزارش با اشاره به بررسی ۳۵ طرح جدید بیمه ای اعلام شدکه از این تعداد ۱۹ طرح توسط شرکتهای بیمه و ۱۶ طرح توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از صنعت بیمه پیشنهاد شده که در این میان برای ۳ طرح تحت عناوین “بیمه اعتبار رهنی فروش اقساطی ملک”، “بیمه رانندگان ایرانی در اقلیم کردستان عراق در برابر اشخاص ثالث” و ” بیمه درمان از طریق سلول های بنیادی” مجوز فعالیت صادر شد.
بنابراین گزارش، در راستای اجرای ماده۷ آئین نامه شماره ۸۱ شورای عالی بیمه، ۱۹ مورد شرایط عمومی ارسالی مورد بررسی قرار گرفت که در این میان برای شرایط عمومی بیمه اموال واحدهای مسکونی در مقابل خطر زلزله تاییدیه صادر شد.
در سالجاری همچنین اصلاح شرایط عمومی بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان و پیشنهاد اصلاح لایحه بیمه حوادث غیرمترقبه همگانی به انجام رسید و در خصوص طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، آئین نامه حمایت از حقوق و مالکیت معنوی طراحان طرح های جدید بیمه ای، طرح پوشش بیمه کلیه خدمات جراحی و درمانی مصدومان حوادث سوختگی، بیمه نامه معتبر آتش سوزی، انفجار و اشتعال موضوع ماده ۲۵ قانون امور گمرکی اعلام نظر شد.
تهیه پیش نویس اصلاح متن ماده ۱۲ آیین‏نامه اجرایی قانون پیش‏فروش مسکن موضوع بیمه مسئولیت حرفه ای پیش فروشنده در مقابل پیش خریدار و اشخاص ثالث، تهیه اصلاحیه بخشنامه ضوابط تدوین و عرضه محصولات بیمه ای جدید و اعلام نظر درخصوص تفاهم نامه پیشنهادی وزارت بهداشت با صنعت بیمه موضوع طرح تحول نظام سلامت و بیمه های درمان تکمیلی از دیگر فعالیت های دفتر برنامه ریزی و توسعه به شمار می رود.
همچنین بر اساس این گزارش، دفتر برنامه ریزی و توسعه در ۱۰ ماه منتهی به بهمن ماه۱۳۹۳ بازنگری و اصلاح ۱۰ آیین نامه مصوب فعلی شورای عالی بیمه و همچنین تدوین ۷ پیش نویس آیین نامه، دستور العمل و ضابطه جدید بیمه ای را به همراه تهیه گزارش‌ کارشناسی در خصوص موضوعات متنوع را در کنار مستند سازی سوابق مطالعاتی مربوط به تدوین مقررات و آیین نامه های بیمه ای، در دستور کار قرار داده است که جزئیات آن در ادامه تشریح می گردد:
در این دوره، بازنگری و اصلاح تعداد ۴آیین نامه مصوب فعلی به اتمام رسیده است که پس از تصویب در شورای عالی بیمه، جهت اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ شده است. به علاوه در همین مدت بازنگری و اصلاح تعداد ۶ آیین نامه نیز در دستور کار قرار داشته که جزئیات آن به تفکیک شامل موارد زیر است :
آیین نامه های بیمه ای مصوب فعلی که بازنگری و اصلاح شده و به تصویب شورای عالی بیمه رسیده است :
مکمل آیین نامه تعرفه بیمه اختیاری‌ (مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (۲/۷۱).
مکمل آیین‏نامه‏ بیمه‏های درمان (شماره ۱/۷۴).
مکمل آیین‌نامه مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته‌های بیمه‌ای (۲/۸۱).
شرایط عمومی قرارداد بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل داخلی (شماره ۸۷).
آیین نامه های بیمه ای مصوب فعلی که بازنگری و اصلاح آنها در دستور قرار دارد:
آیین نامه دلالی رسمی بیمه(شماره۶).
آیین‏نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه با رویکرد تجمیع آیین‏نامه‏های شماره ۵۴، ۷۵ و۴۸٫
آیین‌نامه نحوه نظارت بر امور بیمه‌های اتکائی مؤسسات بیمه مستقیم(شماره ۵۵).
آیین‏نامه‏‏ سرمایه‏گذاری موسسات بیمه (شماره ۶۰).
آیین‏نامه بیمه‏های زندگی و مستمری(شماره ۶۸).
آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه (شماره ۶۹).
شایان ذکر است در دوره ۱۰ ماهه مورد اشاره، این دفتر تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه های جدید بیمه ای را مستند به مطالعات تطبیقی و بررسی تجربیات جهانی در بازار بیمه دنیا و متناسب با نیازهای بازار بیمه کشور در دستور کار قرار داده است. به علاوه در همین مدت دستور العمل ها و ضوابط جدیدی نیز تدوین شده است که جزئیات این موارد به شرح زیر است :
تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه های جدید بیمه ای :
? پیش نویس آیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمه با هدف کمک به استقرار نظام نظارت مالی و ایجاد تصویر روشن از فعالیت‌ها، عملکرد و وضعیت مالی موسسات بیمه و همچنین افزایش انضباط در بازار بیمه کشور و دستیابی به سطوح بالاتر شفافیت در عملکرد موسسات بیمه نزد بیمه مرکزی ج.ا.ایران و عموم جامعه.
? پیش نویس آیین‏نامه احراز و سلب صلاحیت حرفه‏ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه با هدف باز تعریف کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه و نظام مند نمودن فرآیند احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان مذکور.
? پیش نویس آیین نامه دلالی(کارگزای) بیمه اتکایی با هدف فراهم نمودن زمینه فعالیت کارگزاران بیمه اتکایی داخلی در کشور و نظام مند نمودن نحوه پذیرش و فعالیت کارگزاران بیمه اتکایی خارجی در داخل کشور.
? پیش نویس آیین نامه نحوه پذیرش و نگهداری ریسک در موسسات بیمه با هدف تعریف ضوابط پذیرش و نگهداری ریسک توسط موسسات بیمه( اعم از مستقیم یا اتکایی) و نظام مند نمودن این فرآیند در جهت رفع کاستی های موجود در خصوص نحوه پذیرش ریسک های بزرگ در بازار بیمه کشور و تشکیل کنسرسیوم و بیمه مشترک.
تهیه و تدوین پیش نویس دستورالعمل ها و ضوابط جدید بیمه ای :
ضوابط اجرایی ماده ۲۰ آیین‏نامه ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی (شماره ۵/۴۰).
دستورالعمل تسعیر ارز دارایی‏ها و بدهی‏های موسسات بیمه.
دستورالعمل زمینه های تخصصی فعالیت ارزیابان خسارت بیمه ای(همکار)
لازم به ذکر است از میان پیش نویس آیین نامه های جدید بیمه ای، پیش نویس آیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمه پس از طی مراحل و طرح در شورای عالی بیمه به عنوان آیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمه( شماره ۸۸) به تصویب شورای عالی بیمه رسیده است و سایر موارد نیز در طی مراحل بررسی و تدوین نهایی قرار دارد. ضمنا از میان پیش نویس دستورالعمل ها و ضوابط جدید بیمه ای نیز ضوابط اجرایی ماده ۲۰ آیین‏نامه ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی و دستورالعمل تسعیر ارز دارایی‏ها و بدهی‏های موسسات بیمه ، جهت اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ شده است.
شایان ذکر است علاوه بر موارد مذکور این دفتر در دوره منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۳ تهیه گزارش های کارشناسی در خصوص موضوعات مختلفی را نیز در دستور کار قرار داده است که اهم آنها شامل موارد زیر است :
گزارش مطالعه تطبیقی الزامات حداقل سرمایه برای تاسیس موسسات بیمه در کشورهای منتخب.
گزارش مطالعه الزامات مقرراتی در خصوص ضرورت تفکیک منابع قابل سرمایه گذاری بیمه های زندگی از بیمه های غیر زندگی توسط موسسات بیمه در کشور های منتخب.
گزارش بررسی چارچوب¬ها و الزامات استقرارحاکمیت شرکتی در صنعت بیمه، تشکیل کارگروه مطالعاتی و نظارت بر طرح نامه های مربوط.
بررسی قوانین و طرح ها و لوایح واصله از قبیل قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اصلاحیه آیین‏نامه اجرایی بند ۳ ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، لایحه رفع موانع تولید رقابت‏پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، لایحه مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح‏های صنعتی و علائم تجاری) و..
بررسی پیشنهاد های واصله از قبیل پیشنهاد تاسیس صندوق اتکایی بیمه و عرضه اوراق بهادار آن در بورس اوراق بهادار تهران، تغییرات کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت و تفاهم‏نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه‏های تکمیلی درمان در اجرای برنامه تحول نظام سلامت و..
شایان ذکر است بخشی دیگر از فعالیت های این دفتر، انتشار سوابق مطالعاتی مربوط به تدوین مقررات و
آیین نامه های بیمه¬ای است که در این خصوص موارد زیر در مراحل چاپ قرار دارد :
ارزیابان خسارت بیمه‌ای (فلسفه وجودی،کارکردها و الزامات مقرراتی فعالیت آنها و بررسی مقررات حاکم بر این فعالیت در بازار بیمه کشور)
نظام های مقرراتی حاکم بر نرخ گذاری موسسات بیمه (مطالعه تطبیقی، نظام مقرراتی پیشنهادی و بررسی مقررات حاکم در بازار بیمه کشور).
مبانی نظری و اصول مقررات بیمه مسئولیت مدنی مدیران و سرپرستان.
بر اساس این گزارش همچنین آمار ماهانه عملکرد بازار بیمه طی ۹ ماهه منتهی به پایان آذرماه سال ۱۳۹۳ به تفکیک شرکتها و رشته های بیمه بر مبنای آمار اعلامی توسط شرکتهای بیمه در زیرسامانه مرتبط در سامانه سنهاب و همچنین سالنامه آماری ۱۳۹۲ صنعت بیمه با غنی‌سازی مطالب آن نسبت به سال گذشته ، تهیه و منتشر شده است.
بر همین اساس، تهیه گزارش‌های متنوع آمار تحلیلی از بازار بیمه طی سال ۱۳۹۲ و انتشار از طریق پُرتال سازمان با موضوعات مختلف از جمله: فعالیت صنعت بیمه در سطح بین المللی، عملکرد استانی صنعت بیمه، آمار فعالیت شرکتها و رشته های بیمه، آمار شبکه فروش و خدمت رسانی بیمه، آمار تعداد کارکنان شرکت های بیمه از دیگر موارد عملکردی این دفتر به شمار می آید.
پاسخگویی به درخواست های آماری و گزارش های مورد نیاز واحدهای داخل و خارج سازمان از وظایف ذاتی این دفتر است و در همین خصوص بخش آماری گزارش رئیس کل به مجمع عمومی سازمان در سال ۱۳۹۲، گزارش آماری انوآل ریپورت طی سال ۲۰۱۴-۲۰۱۳ ، بروز رسانی بخش آماری کتاب برنامه راهبردی سازمان و نهادهای ذیربط در این مجموعه تهیه و ارائه شده است.
بر اساس این گزارش، انجام محاسبات و تجزیه و تحلیل‌های آماری به منظور تبیین وضعیت موجود و پیش‌بینی روند آینده شاخص‌های آماری صنعت بیمه و بررسی مستمر سیستم سنهاب و پیگیری های لازم به منظور درخواست و اصلاح گزارشهای مورد نیاز و در نتیجه فعال شدن زیرسامانه آمار عملکرد شرکتهای بیمه از دیگر عملکردهای این دفتر محسوب می شود.
بازنگری سند اهداف کمی راهبردی بیمه مرکزی در راستای اولویت های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تهیه گزارش “سالانه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صنعت بیمه در اولین سال استقرار دولت یازدهم” در کوتاه ترین زمان ممکن از دیگر اقدامات این دفتر است.
طبق این گزارش، تهیه و تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی صنعت بیمه و بیمه مرکزی در پرتو اقتصاد مقاومتی و ارایه گزارش استراتژی توسعه، چالش‌ها، فرصت‌ها و رویکردهای محوری صنعت بیمه و بیمه مرکزی در تدوین برنامه ششم توسعه به وزارت امور اقتصادی و دارایی از ماموریت هایی است که توسط دفتر برنامه ریزی و توسعه دنبال می شود.
ارایه عملکرد و برنامه آتی بیمه مرکزی در اجرای سیاست¬های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و همچنین ارائه عملکرد بیمه مرکزی در راستای اجرای احکام برنامه پنجم توسعه به همراه اهداف و عملکرد متغیرها و شاخص‌های کلیدی صنعت بیمه نیز توسط این دفتر صورت گرفته است.
همچنین ارایه عملکرد بیمه مرکزی و صنعت بیمه در اجرای احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ و بازنگری و اصلاح کتاب برنامه راهبردی بیمه مرکزی با توجه به اولویت های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی از دیگر اقدامات انجام شده به شمار می رود.
شایان ذکر است دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی در بروز رسانی زیرپُرتال آماری در پرتال سازمان نیز با اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی مشارکت دارد.
    اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران