ورود / نام نویسی
منوی دسته بندی

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی یکی از قدیمی ترین رشته های بیمه ای است. اهمیت این بیمه تا آنجاست که در کشور های توسعه یافته تقریبا هیچ دارایی یا مالی را نمی توان یافت که دارای بیمه آتش سوزی نباشد. در بیمه آتش سوزی ، اموال و دارایی های مختلف در برابر خطر آتش سوزی و همچنین

خطرهای جانبی تحت پوشش قرار می گیرد. خدمات بیمه آتش سوزی در قالب بیمه نامه های مختلفی عرضه می شود. برای آشنایی شما با انواع پوشش های بیمه ، ضمن بیان خطرهای تحت پوشش این بیمه ، انواع آن معرفی   می شود

خطرات اصلی تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی عبارتند از:

۱-   آتش : آتش عبارت است از ترکیب هر ماده سوختنی با اکسیژن به شرط آنکه با شعله و حرارت همراه باشد
۲-    صاعقه : صاعقه عبارت است از تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القاء دو بار مخالف بوجود  می آید .
۳-    انفجار : هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز یا بخار.
خطرات اضافی (تبعی) تحت پوشش بیمه آتش سوزی:
بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی علاوه بر خطرات اصلی، مورد بیمه را تحت پوشش خطرات تبعی نیز قرار دهد، خطرات اضافی را می توان بشرح زیر نام برد:

۱-    زلزله
۲-    سیل و طغیان آب
۳-    سقوط هواپیما- هلیکوپتر یا قطعات آنها
۴-    شکست شیشه
۵-    طوفان، گردباد وتندباد
۶-    ترکیدگی لوله های آب و ضایعات آب ، برف و باران و تگرک
۷-    سرقت با شرط شکست حرز
۸-    شورش, بلوا, اغتشاش و آشوب
۹-    انفجار ظروف تحت فشار صنعتی
۱۰-    نشست, ریزش و رانش
۱۱-    سقوط بهمن و . . .

انواع بیمه آتش سوزی :

بطور کلی اماکن و مراکزی که در بیمه آتش سوزی تحت پوشش قرار می گیرند به سه دسته تقسیم میشوند:
•    واحدهای مسکونی
•    مراکز صنعتی
•    مراکز غیر صنعتی
همچنین بیمه مرهونات بانکی و انبارها را نیز شامل میشود.

علاوه بر دسته بندی فوق ، از لحاظ سرمایه ، بیمه های آتش سوزی به ۲ دسته زیر تقسیم می شود :

۱) بیمه نامه عادی
برای مواردی که ارزش مورد بیمه در طول مدت بیمه تقریباً ثابت است در این بیمه نامه در صورت لزوم تغییر سرمایه و یا شرایط قرار داد با صدور الحاقی صورت می گیرد.
۲) بیمه نامه شناور ( اظهار نامه ای )
که برای موجودی انبارها که دائم در معرض تغییر و نوسان است صادر می شود . استفاده از این بیمه نامه باعث می شود که ضمن بر خورداری از پوشش کامل سرمایه ، حق بیمه کمتری پرداخت شود.

بازگشت به صفحه اصلی