ورود / نام نویسی
منوی دسته بندی

بیمه اتومبیل

در کشور ما اتومبیل بیشترین نقش را در مسافرت های درون شهری و میان شهری به خود اختصاص داده است. عدم برخورداری خیابان ها و جاده ها از استانداردهای مطلوب و همچنین وجود نارسایی های دیگر در امور مربوط به رانندگی موجب شده است تا

 همه ساله با حجم بسیار بالایی از تصادفات رانندگی و خسارت های جانی و مالی رو به رو شویم. شرکت سهامی بیمه آسیا به منظور ارائه خدمات مناسب ، پوشش های خود را در سه بخش به هموطنان عزیز عرضه می کند.
بطور کلی بیمه اتومبیل جبران کننده خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی وارد به اتومبیل و نیز سرنشینان آن و اشخاص ثالث می باشد .
بیمه های اتومبیل به سه گروه تقسیم میشو ند:

 ۱-بیمه شخص ثالث (بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی) :
بر اساس ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ،کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند ، مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد موسسات بیمه داخلی بیمه نمایند.
بیمه شخص ثالث یکی از بیمه های مسئولیت است و با آنکه بیمه های بازرگانی عموماً اختیاری هستند اما بنا به قانون مصوب ۱۳۴۷/۹/۲۹ و برای هماهنگی با سیستمهای حمایتی در جهان ، این بیمه اجباری شد .
این بیمه نامه با تعهدات متفاوت برای جبران خسارتهای مالی و جانی صادر می‌شود لذا توصیه می‌گردد تعهدات این بیمه با در نظر گرفتن رشد و افزایش دیه در سالهای آتی خریداری گردد.
۲-بیمه حوادث سرنشین :
این بیمه نامه به عنوان پوشش تکمیلی همراه بیمه نامه های شخص ثالث و مازاد ارائه می شود و بموجب آن رانندگان مسبب حادثه که ثالث تلقی نمیشود با خرید این بیمه نامه میتوانند در صورت وقوع حوادث تحت پوشش ،خسارت ها و زیانهای بدنی و هزینه های پزشکی خود را جبران نماید.بیمه حوادث سرنشین همراه بیمه نا مه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی ( شخص ثالث )   صادر می گردد.

جهت محاسبه حق بیمه،بیمه نامه شخص ثالث تمامی وسائط نقلیه با تعهدات مختلف  اینجا کلیک نمائید.

۳-بیمه بدنه
دراین نوع بیمه نامه اتومبیل بیمه شده درمقابل خطرات سرقت کلی و آتش سوزی ؛انفجار و حادثه تحت پوشش قرار گرفته و خسارات جزئی و کلی وارده به اتومبیل بیمه شده اعم از دستمزد تعمیرات و ارزش لوازم به قیمت روز حادثه پرداخت می شود . با پرداخت حق بیمه اضافی می توان خطرات دیگری را نیز تحت پوشش بیمه بدنه قرارداد از قبیل :

سرقت در جای قطعات اصلی و اضافی :

در صورتی کــــه خــودرو سواری دارای پوشش خطرات اصلی باشد می تواند با پرداخت حق بیمه متعلقه لوازم اصلی و اضافی منصوبه خودرو را بدون اینکه سرقت کلی صورت گیرد تحت پوشش سرقت درجا قرار دهد حداکثر تــــــــعهد بیمه گر ۲۰ % ارزش مورد بیمه حداکثر ده میلیون ریال میباشد. و سواری هـــای بـا مـــورد استفاده تـــاکسی و کــرایه و از ایـــن قبیل تحت ایــــــن پوشش اضافی قـرار نمی گیرد.

بیمه هزینه ایاب و ذهاب:

عبارتست از عدم استفاده از وسیله نقلیه بدلیل یکی از خسارات مشمول تعهد بیمه گر (باستثناء سرقت ) حداکثر هزینه ایاب و ذهاب قابل پرداخت تحت این پوشش اضافی روزانه معادل ۳۰۰۰۰ ریال خواهد بود ومدت آن ازسی روز درسال تـــــجاوز نخواهد کرد . این پوشش فقط انحصار به سواریهای شخصی دارد.

بیمه حوادث شخصی:

توسط این پوشش اضافی بیمه گذار در تمام مدت بیست و چهار ساعت شبانه روز و در تمام نقاط جهان تحت پوشش بیمه حوادث شخصی قرارمی گیرد.
راننده اتومبیل نیز در صورتیکه شخصی بغیر از بیمه گذار باشد و براثر حوادث رانندگی اتومبیل دچار حادثه گردد تحت پوشش حوادث شخصی قرارمی گیرد. حداکثر سن مشمول پوشش بیمه ای ۷۵ سال تمام میباشد.

بیمه خطر طبیعی : (سیل و زلزله و طوفان )

توسط این پوشش اضافی وسیله نقلیه مورد بیمه تحت پوشش قرارگرفته اگر چنانچه اتفاقاتی مانند سیل و زلزله و طوفان صورت گیرد و وسیله نقلیه آسیب ببیند شرکت بیمه خسارات ناشی ازاین حوادث را پرداخت می نماید

پوشش تکمیلی شامل :

پوشش شکست شیشه به تنهایی و به عللی غیر از خطرات اصلی : بـــا پرداخت حق بیمه اضافی خسارت مربوط به شکست شیشه خودروی مورد بیمه به تنهایی و به عللی غیر از خطرات اصلی تحت پوشش این بیمه میباشد.

پوشش خسارت ناشی از رنگ ، مواد اسیدی یا شیمیایی : بـــــا پــــرداخت حق بیمه اضافی خسارتهای ناشی از اثر انواع گازها ،اسیدها ،مواد روغنی تحت پوشش بیمه ای میباشد.

نرخ تخفیف عدم خسارت
در صورت عدم دریافت خسارت از محل بیمه نامه بدنه در زمان تمدید به بیمه نامه به نام بیمه گذار دارای حسن سابقه حق بیمه بیمه نامه بدنه طبق جدول ذیل مشمول تخفیف عدم خسارت میگردد.
سال های بیمه ای        درصد تخفیفات
سال دوم بیمه ای                ۲۵%
سال سوم بیمه ای              ۳۵%
سال چهارم بیمه ای             ۴۰%
سال پنجم بیمه ای به بالا     ۶۰%
پرداخت نقدی                      ۱۰%
تخفیف صفر کیلومتر            ۲۰ %
تخفیف های مناسبتی        ۱۰ %

شرکت سهامی بیمه آسیا افتخار دارد در راستای ارائه خدمات ویژه بیمه ای به هموطنان ارجمند،  برای دارندگان بیمه نامه شخص ثالث تمامی  شرکتهای بیمه که در بیمه نامه های شخص ثالث اتومبیل های  خود  مشمول تخفیفات عدم خسارت می باشندو تاکنون بیمه نامه بدنه برای خودرو خود تهیه نکردند،جهت خرید بیمه نامه بدنه خودرو تخفیفات ویژه ای به شرح ذیل درنظر گرفته است،

* تخفیف سال اول شخص ثالث                     ۱۵%  تخفیف برای بیمه نامه بدنه
* تخفیف سال دوم شخص ثالث                    ۱۷%   تخفیف برای بیمه نامه بدنه
* تخفیف سال سوم شخص ثالث                   ۲۰%   تخفیف برای بیمه نامه بدنه
* تخفیف سال چهارم شخص ثالث                  ۲۲%  تخفیف برای بیمه نامه بدنه
* تخفیف سال پنجم شخص ثالث                    ۲۵%  تخفیف برای بیمه نامه بدنه
* تخفیف سال ششم وبه بعد شخص ثالث       ۳۰%   تخفیف برای بیمه نامه بدنه

جهت محاسبه حق بیمه، بیمه نامه بدنه تمامی وسائط نقلیه با پوشش های مختلف  اینجا کلیک نمائید.

فرانشیز
قسمتی از مبلغ خسارت که میزان آن در شرایط بیمه نامه تعیین می شود بعنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار خواهد بود.
فرانشیز خسارت برای انواع وسایل نقلیه زمینی بشرح زیر میباشد:

فرانشیز خسارت جزئی ناشی از حوادث:

* خسارت اول ۱۰% مبلغ خسارت حداقل -/۰۰۰ر۵۰۰ ریال
* خسارت دوم ۲ برابر فرانشیز خسارت اول (درصد و حداقل)
* خسارت سوم ۳ برابر فرانشیز خسارت اول (درصد و حداقل)
* فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتر از ۳ سال می باشد ۱۰% بیشتر از فرانشیزهای فوق الذکر.
* فرانشیز خسارت ناشی از آتش سوزی به تنهایی ۱۰% مبلغ خسارت حداقل -/۰۰۰ر۵۰۰ ریال
* فرانشیز خسارت شکست شیشه به تنهائی ۲۰% مبلغ خسارت.
* فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی ۲۰% مبلغ خسارت.
* فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث (بجز سرقت) ۱۰% مبلغ خسارت.
* فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در صورتی که راننده موضوع بیمه مقصر نباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته و امکان تعقیب مقصر وجود داشته باشد ۵% می باشد 

شما میتوانید هم اکنون از اینجا خلافی خودرو خود را مشاهده نمایید

news-topبازگشت به صفحه اصلی