ورود / نام نویسی
منوی دسته بندی

بیمه باربری

بیمه حمل و نقل کالا یا بیمه باربری ، قدیمی ترین رشته در بیمه های بازرگانی است. در این نوع بیمه خسارت های وارد شده به کالا در اثر وقوع خطرهای بیمه شده در مسیر حمل جبران می شود. با توجه به اینکه افراد ذینفع در معاملات بین المللی ( خریدار ، فروشنده ، بانک و شرکت های حمل و نقل ) ملیت های مختلفی دارند و در هر کشور ، قوانین و مقررات خاصی حاکم است ، برای هماهنگی بیشتر در اکثر کشورهای دنیا از شرایط یکسانی برای ارائه پوشش بیمه نامه های باربری استفاده می شود.

شرایط A
خطرهای بیمه شده: در این نوع بیمه کلیه خطرها به جز استثنائات ذکر شده در شرط مذکور تحت پوشش قرار می گیرند.
استثنائات:
۱- موارد استثناء در شرایط A
•    کلیه موارد ذکر شده در استثناء شرایط C , B به جز آسیب عمدی یا تخریب عمدی کالای مورد بیمه یا قسمتی از آن توأم با سوء نیت از طرف هر کس، موارد استثناء شرایط A را تشکیل می دهند.
۲- موارد استثناء در شرایط C , B
•    تلف، آسیب و یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار.
•    نشست و ریزش عادی، کسر عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه.
•    تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه برای حمل (بسته بندی) مندرج شامل بار چینی در کانتینر و لیفت وان نیز می‎شود. به شرط اینکه چنین عملی قبل از شروع بیمه کالا بوسیله بیمه گذار یا کارکنان وی انجام شده باشد.
•    تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه.
•    تلف، آسیب یا هزینه ای که علت اساسی آن تأخیر باشد، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرهای بیمه شده صورت پذیرد. (به استثناء هزینه های قابل پرداخت در خسارت همگانی).
•    تلف، ‌آسیب یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مالکان، مدیران و اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی و یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف آنها.
•    آسیب و تخریب عمدی کالای مورد بیمه یا قستمی از آن توام با سوء نیت از طرف هرکس.
•    تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی اتمی یا شکست، ترکیب هسته ای و یا واکنش مشابه دیگری که با نیرو و یا ماده رادیواکتیو عمل نماید.
این بیمه به هیچ وجه زیان، آسیب یا هزینه ناشی از موارد ذیل را پوشش نمی دهد:
•    آسیب یا هزینه های ناشی از عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی.
•    نامناسب بودن کشتی، کرجی، وسیله حمل، کانتینر یا لیفت وان جهت حمل سالم مورد بیمه، مشروط بر این که بیمه گذار یا کارکنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری کالای مورد بیمه در وسایط مذکور اطلاع داشته باشند.
•    بیمه گر از هرگونه نقض تعهدات ضمنی مربوط به عدم قابلیت دریانوردی کشتی و نامناسب بودن کشتی برای حمل مورد بیمه به مقصد صرف نظر می نماید، مگر اینکه بیمه گذار یا کارکنان وی از چنین موضوعی اطلاع داشته باشند.
•    از بین رفتن کالا، آسیب دیدگی یا هزینه های ناشی از جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هر گونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصم.
•    توقیف، ضبط، مصادره، تصرف،‌یا اثرات ناشی از این امور (به استثناء دزدی دریایی) یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها و خسارت های ناشی از مین، اژدر و بمب های متروکه یا سایر سلاح های جنگی به جای مانده و متروکه.
•    آسیب یا هزینه های ناشی از عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیری های کارگری، آشوب ها و یا اغتشاشات داخلی شرکت می‌کنند.
•    اعتصاب، تعطیلی محل کار، درگیری های کارگری، آشوب ها و یا اغتشاشات داخلی، عمل هر تروریست یا هر شخصی با انگیزه سیاسی.
شرایط B
خطرهای بیمه شده: کلیه خطرهای بیمه شده در شرایط C و همچنین خطرهای زیر، در شرایط B تحت پوشش قرار می گیرند:
زلزله، آتش فشان، صاعقه، به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی، ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، وسیله کانتینر یا انبار کالا، تلف کلی هر بسته کامل از کالا حین بارگیری یا تخلیه از کشتی یا شناور. همچنین خطرهای اضافی دزدی، دله دزدی، پارگی، قلابزدگی، آبدیدگی، روغن زدگی، شکست، ریزش و خسارت ناشی از کالاهای دیگر برحسب نوع کالا با منظور نمودن درصد یا مبلغی به عنوان فرانشیز تحت پوشش بیمه می‎باشد.

شرایط C
خطرهای بیمه شده: آتش سوزی، انفجار،‌به گل نشستن و زمینگیر شدن، غرق، واژگونی کشتی یا شناور، واژگونی یا از راه از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی، تخلیه کالا در بندر اضطراری، تصادم یا برخورد کشتی یا شناور با هر وسیله حمل دیگر و یا با اجسام خارجی به جز آب، تلف یا آسیب وارده به کالای مورد بیمه کشتی در اثر فداکردن کالا در جریان خسارت عمومی،‌ به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی، سهم الشراکه بیمه گذار از زیان همگانی و هزینه های نجات (SALVAGE) و تحقق شرط مسئولیت مشترک در تصادم.

بیمه مسئولیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا (CMR)
راه نامه C . M . R سندی است که در مسیر حمل با کامیون مورد استفاده قرار می‎گیرد و مخصوص حمل کننده می‎باشد. سند مزبور تحت مقررات و کنوانسیون بین المللی حمل و نقل جاده ای یا مقررات بین المللی حمل کالا از طریق جاده صادر می گردد و حدود مسئولیت متصدیان حمل جاده ای را مشخص می نماید.
شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل بین المللی براساس قانون بیمه ایران و کنوانسیون حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (سی. ام. آر) می‎تواند با استفاده از این پوشش مسئولیت خود را در مقابل صاحبان کالا بیمه نمایند.
بیمه تأمین تعهدات شرکت های حمل و نقل بین المللی در مقابل گمرک ایران
براساس توافق بعمل آمده بین شرکت های بیمه و گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت های حمل و نقل بین المللی که در امر ترانزیت کالا فعالیت دارند می‎توانند با عقد قرارداد تحت شرایطی، تعهدات خود را در مقابل گمرک که شامل حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، جریمه فقدان تمام یا قسمتی از کالای ترانزیت که طبق مفاد قانون امور گمرکی، آیین نامه اجرایی آن و دستورالعمل های متکی بر قانون که بیمه گذار متعهد پرداخت آن به گمرک ایران می‎باشد را بیمه نمایند.
بیمه مسئولیت شرکت های حمل و نقل داخلی
شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی براساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه، موظفند محمولاتی را که توسط ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا جهت حمل به مقاصد موردنظر به آنها واگذار می گردد، صحیح و سالم به مقصد برسانند. با توجه به قلمرو و توسعه شهرها و پیشرفت روزافزون صنعت و تکنولوژی در عصر حاضر و افزایش ارزش کالا، مسئولیت شرکت های حمل و نقل نیز افزایش یافته است. جبران آثار وقوع خطرهای متعدد در جاده های بین شهری از جمله تصادف، واژگونی، آتش سوزی و … جزء مسئولیت مؤسسات حمل و نقل می‎باشد. در صورت وقوع هر یک از خطرهای مذکور، مسئولیت سنگینی ایجاد خواهد شد که جبران آن برای شرکت های حمل و نقل به آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود.
با بیمه مسئولیت، شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل می توانند، ضمن اعمال دقت و مراقبت های لازم، با خاطری آسوده مبادرت به حمل و نقل کالا نموده و مسئولیت ناشی از خسارت های وارده به محمولات مورد حمل را که در اثر خطرهای بیمه شده حادث شده باشد را به آسیا واگذار نمایند. بیمه مسئولیت شرکت های حمل و نقل داخلی به صورت قرارداد سالیانه تنظیم می‎شود و نرخ حق بیمه آن نیز نازل است.
بازگشت به صفحه اصلی