لوگوی بیمه آسیا نمایندگی اوراهی زاده

حق بیمه شخص ثالث ۱۳۹۸

توجه شما را به نکات زیر جلب می نماییم:

شما باید ابتدا در صد تخفیف بیمه نامه سال قبل خود را ببینید ،  حق بیمه سال جدید اتومبیل شما در ردیف بعد از آن قرار دارد به طور مثال اگر بیمه نامه سال قبل شما با ۲۰% تخفیف صادر شده است بیمه نامه سال جدید شما با ۲۵% تخفیف صادر خواهد شد. مثلا اگر اتومبیل شما در گروه چهار سیلندر ها بوده و بیمه نامه سال قبل شما با ۵% تخفیف صادر شده حق بیمه سال جاری آن ۱۷۱۹۸۸۹۲ ریال می باشد.

قیمت ها به ریال می باشد.            گروه پراید شامل اتومبیل های پراید و پیکان می باشد.

گروه چهار سیلندر شامل کلیه اتومبیل های چهار سیلندر به جز پراید و پیکان می باشد.        منظور از مالی، پوشش مالی بیمه نامه بوده و به میلیون تومان است

این حق بیمه ها برای اتومبیل های تا ۱۵ سال سن می باشد و اتومبیل های با سن بیشتر  مشمول اضافه حق بیمه می باشند.

تا اطلاع ثانوی به شرط پرداخت نقدی حق بیمه ،  ۲٫۵ درصد تخفیف در مبالغ این جدول لحاظ خواهد شد

خق بیمه شخص ثالث 1398
فهرست