ورود / نام نویسی
منوی دسته بندی

حق بیمه شخص ثالث ۱۳۹۹

توجه شما را به نکات زیر جلب می نماییم :

شما باید ابتدا در صد تخفیف بیمه نامه سال قبل خود را ببینید ،  حق بیمه سال جدید اتومبیل شما در ردیف بعد از آن قرار دارد به طور مثال اگر بیمه نامه سال قبل شما با ۲۰% تخفیف صادر شده است بیمه نامه سال جدید شما با ۲۵% تخفیف صادر خواهد شد. مثلا اگر اتومبیل شما در گروه پژو بوده و بیمه نامه سال قبل شما با ۵% تخفیف صادر شده حق بیمه سال جاری آن۲۱۵۷۹۰۷ ریال می باشد.

قیمت ها به ریال می باشد.            گروه پراید شامل اتومبیل های پراید و پیکان می باشد.

گروه پژو شامل کلیه اتومبیل های چهار سیلندر به جز پراید و پیکان می باشد.        منظور از تعهدات ، پوشش مالی بیمه نامه بوده و به میلیون تومان است

این حق بیمه ها برای اتومبیل تا ۱۵ سال سن می باشد و اتومبیل های با سن بیشتر مشمول اضافه نرخ می باشند