ورود / نام نویسی
منوی دسته بندی

فرم پیشنهاد بیمه نامه

 

 

بیمه نامه، طی درخواست کتبی بیمه گذار در قالب فرم پیشنهاد بیمه که توسط وی تکمیل می‌شود به واحد صدور ارایه و پس از بررسی و تایید، صادر می‌شود.
بدیهی است بیمه گذار موظف است تمامی موارد مندرج در بیمه نامه شامل تمامی مشخصات، تعهدات و پوشش ها و همچنین شرایط عمومی و خصوصی را با دقت مطالعه نموده تا از بروز هرگونه مشکل به هنگام خسارت احتمالی جلوگیری به عمل آید.

 

فرم های پیشنهاد بیمه آسیا