لوگوی بیمه آسیا نمایندگی اوراهی زاده

فرم پیشنهاد بیمه نامه

 

 

بیمه نامه، طی درخواست کتبی بیمه گذار در قالب فرم پیشنهاد بیمه که توسط وی تکمیل می‌شود به واحد صدور ارایه و پس از بررسی و تایید، صادر می‌شود.
بدیهی است بیمه گذار موظف است تمامی موارد مندرج در بیمه نامه شامل تمامی مشخصات، تعهدات و پوشش ها و همچنین شرایط عمومی و خصوصی را با دقت مطالعه نموده تا از بروز هرگونه مشکل به هنگام خسارت احتمالی جلوگیری به عمل آید.

 

فرم های پیشنهاد بیمه آسیا

فهرست