ورود / نام نویسی
منوی دسته بندی

پرداخت هزینه مداوای بیماری کرونا توسط بیمه آسیا

دفتر مدیر کل برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی طی نامه ای به شرکت های بیمه ابلاغ نمود که جبران هزینه های درمانی مربوط به بیماری کرونا با رعایت مفاد قرارداد بیمه تکمیلی در تعهد شرکت های بیمه می باشد .

همچنین برای آن دسته از بیمه شدگان بیمه های عمر که پوشش مربوط به بیماری را خریداری نموده اند تابع شرایط بیمه نامه های مذکور می باشند .

لذا بیمه آسیا برای آن دسته از بیمه گزاران بیمه های عمر و پس انداز خود که پوشش بیماری های خاص را خریداری نموده اند تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال هزینه در صورت ابتلاء بیمه گزار به بیماری کرونا پراخت می نماید.