لوگوی بیمه آسیا نمایندگی اوراهی زاده

بیمه ساختمان پلاسکو

بیمه ساختمان پلاسکو

هشدار به تبدیل بیمه حوادث راننده به زیان اساسی در دوسال آینده

نقش بی اثر بیمه گران در الزام بیمه گذاران به ایمن سازی

commentبدون دیدگاه
گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» منتشر و به روحانی تقدیم شد؛ اعلام مقصران پلاسکو / ابعاد بیمه ای حادثه پلاسکو در گزارش ملّی بررسی حادثه / نقش بی اثر بیمه گران در الزام بیمه گذاران به ایمن سازی صنعت بیمه به علل مختلف نتوانسته است نقش مهمی در الزام بیمه گذاران به ایمن سازی…
فهرست