دیه سال 95

احتمال افزایش نرخ دیه درسال ۹۵

مهر گزارش می دهد؛ شتری که در خانه هر قاتلی می‌خوابد/ احتمال افزایش نرخ دیه درسال ۹۵   شترهای ایرانی تعیین کننده نرخ پایه دیه انسان هستند که ارزان ترینشان…