لوگوی بیمه آسیا نمایندگی اوراهی زاده

بیمه آسیا فدراسیون کوه نوردی

بیمه آسیا فدراسیون کوه نوردی

قرارداد بیمه ای بیمه آسیا و فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

commentبدون دیدگاه
بیمه آسیا و فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران ، قرارداد بیمه مسئولیت مدنی برگزارکنندگان برنامه های کوهنوردی و صعود های ورزشی در قبال استفاده کنندگان را امضا کردند. به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا ، در این قرارداد علاوه بر مسئولیت مدنی مدیر باشگاه  برنامه های کوهنوردی  و صعود های ورزشی مسئولیت…
فهرست