لوگوی بیمه آسیا نمایندگی اوراهی زاده

بیمه آسیا وزارت بهداشت

تقدیر وزارت بهداشت از بیمه آسیا

commentبدون دیدگاه
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به نایب رئیس کمیسیون نود مجلس شورای اسلامی از ایفای تعهدات بیمه آسیا در پرداخت ۱۰درصداز حق بیمه شخص ثالث ،به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تقدیر و تشکر کرد. به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا ، مبلغ  ۴۰۰میلیارد ریال از طرف بیمه آسیا…
فهرست