لوگوی بیمه آسیا نمایندگی اوراهی زاده

صندوق خسارت های بدنی بیمه آسیا

صندوق خسارت های بدنی بیمه آسیا

رمزگشایی از بیمه شخص ثالث

commentبدون دیدگاه
بیمه ها از جهت اختیار افراد در استفاده یا عدم استفاده از آن ها دو نوع اند؛ اختیاری و اجباری. یکی از بیمه های اجباری در کشور ما بیمه شخص ثالث است. به گزارش روزنامه خراسان، طبق قانون “کلیه دارندگان وسایل نقلیه اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را…
فهرست