لوگوی بیمه آسیا نمایندگی اوراهی زاده

هزینه بیمه عمر

پشت پرده نارضایتی مردم از بیمه ها

بلعیدن نمایندگان عمر با دور زدن آیین نامه ۵۴

commentبدون دیدگاه
در حالیکه در آیین نامه تصریح شده به نماینده بیمه عمر ۷۰ درصد کارمزد نماینده حقیقی باید داده شود اما شرکت بیمه به راحتی آیین نامه را دور زده و صددرصد کارمزد می دهد این در حالی است که اگر این داده ها در سنهاب وارد می شد این مساله قابل کنترل بود./ یک مدیر…
فهرست